Tandtechniek

Een tandtechnicus is iemand die tandheelkundige voorzieningen maakt voor het gebit van zijn patiënten. Meestal gebeurt dit in een tandtechnisch laboratorium in opdracht van een tandarts of ander tandheelkundig behandelaar, zoals een kaakchirurg of orthodontist.

Het gaat dan vooral om implantaten, kronen, bruggen of kunstgebitten. Deze voorzieningen zijn iedere keer weer uniek en mogen niet of nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

Wat we doen

Tandtechnici verrichten in principe werkzaamheden in opdracht van een tandarts. Er wordt door de tandarts bijvoorbeeld een afdruk of scan gemaakt van een onherstelbaar beschadigde kies of tand en op basis daarvan wordt door de tandtechnicus in het laboratorium een passende kroon of brug gemaakt. Ook het maken van protheses en implantaten behoort tot de werkzaamheden van de tandtechnicus. Binnen Tandstad werken tandtechnici niet in een laboratorium op afstand, maar in het gebouw zelf. Deze kleine afstand – zowel letterlijk als figuurlijk – is kenmerkend voor Tandstad.

3D Printen

Wij maken onder andere van uw Oral Scan een 3d model. Ook printen wij aligners en splints (knarsbitjes). We kijken constant naar nieuwe techniekenen en materiaalen om u de best mogelijke optie te kunnen bieden.

CAD-CAM

Digitale röntgen- en OPT-apparaten in de tandheelkunde leveren gedetailleerde beelden van tanden en kaak met verminderde straling voor patiënten. Ze bieden tandartsen diepgaand inzicht voor diagnoses en behandelingen, wat resulteert in verbeterde zorg en precisie tijdens tandheelkundige procedures.

Vrijwel alles wordt in huis vervaardigd

Op onze freesmachine van IMES-ICORE kunnen wij bijna alle materialen frezen.  Denk aan  Zirconium, Lithiumdisilicaat,  Wax, Kunststof.

 

Vragen?

Ik ben doorverwezen voor een kleurbepaling, wat kan ik verwachten?

Als u onder behandeling bent voor een kroon of een brug, kunnen wij de kleur daarvan bepalen aan de hand van uw eigen tanden en/of kiezen. Samen met een van onze specialisten wordt er gekeken naar de kleur waar u zich goed bij voelt.

Doormiddel van kleurbepaling  bereiken we een mooi en natuurlijk resultaat.

Wat zijn implantaten?

Een implantaat is een kunstwortel die één of meer natuurlijke wortels vervangt. Er kan een kroon op dit implantaat geplaatst worden, maar ook een brug kan op implantaten gezet worden.

Bij patiënten die helemaal geen tanden of kiezen meer hebben, kunnen ook een paar implantaten worden geplaatst als ondersteuning voor een volledige prothese. Meestal betreft dit twee implantaten in de onderkaak die met een staaf aan elkaar verbonden zijn. Op deze staaf zit een clip met retentie, die weer vastzit in de onderprothese. Ook in de bovenkaak kunnen dergelijke constructies gemaakt worden, maar vaak is dat door de anatomische vorm van de bovenkaak niet nodig.

Wat zijn facings?

Facings, ook bekend als veneers, zijn dunne laagjes materiaal die op de voorkant van tanden worden geplaatst om hun uiterlijk te verbeteren. Er zijn twee hoofdtypen:

  1. Porseleinen facings: Duurzaam en sterk lijkend op natuurlijke tanden. Ze worden op maat gemaakt voor een natuurlijke uitstraling.
  2. Composiet facings: Minder duur, direct opgebouwd op de tanden, maar minder duurzaam dan porselein.

Facings worden gebruikt om tanden te verfraaien, zoals het aanpassen van vorm en grootte, bedekken van verkleuringen, opvullen van gaten, of herstellen van beschadigingen. Het plaatsen van facings is vaak onomkeerbaar en vereist een zorgvuldige overweging.

Wat is een frame?

Als u één of meer tanden en/of kiezen mist, kan er gekozen worden voor een frame. Een frame is een metalen skelet, waarop ontbrekende tanden en kiezen gemonteerd kunnen worden. Het frame geeft bovendien houvast aan de resterende tanden en kiezen.