tandtechniek

Een tandtechnicus is iemand die tandheelkundige voorzieningen maakt voor het gebit van zijn patiënten. Meestal gebeurt dit in een tandtechnisch laboratorium in opdracht van een tandarts of ander tandheelkundig behandelaar, zoals een kaakchirurg of orthodontist.

 

Het gaat dan vooral om implantaten, kronen, bruggen of kunstgebitten. Deze voorzieningen zijn iedere keer weer uniek en mogen niet of nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.


Wat we doen

Tandtechnici verrichten in principe werkzaamheden in opdracht van een tandarts. Er wordt door de tandarts bijvoorbeeld een afdruk of scan gemaakt van een onherstelbaar beschadigde kies of tand en op basis daarvan wordt door de tandtechnicus in het laboratorium een passende kroon of brug gemaakt. Ook het maken van protheses en implantaten behoort tot de werkzaamheden van de tandtechnicus. Binnen Tandstad werken tandtechnici niet in een laboratorium op afstand, maar in het gebouw zelf. Deze kleine afstand – zowel letterlijk als figuurlijk – is kenmerkend voor Tandstad.

Meest gestelde vragen

Volledige prothese

Bij een volledige tandprothese bootsen wij de natuurlijke tanden en kiezen zoveel mogelijk na. We maken daarvoor, afhankelijk van de situatie, gebruik van porselein of kunststof.

Gedeeltelijke prothese

Bij een gedeeltelijke (partiële) prothese mist u slechts een aantal tanden en/of kiezen. De procedure is gelijk aan die van een volledige prothese.

Bij de vervaardiging van een klikprothese wordt dezelfde procedure aangehouden als voor een volledige prothese. Het enige verschil is dat tijdens het passen ook de eventuele steg (die de prothese op zijn plaats houdt) wordt gepast.

Implantaten

Een implantaat is een kunstwortel die één of meer natuurlijke wortels vervangt. Er kan een kroon op dit implantaat geplaatst worden, maar ook een brug kan op implantaten gezet worden.

 

Bij patiënten die helemaal geen tanden of kiezen meer hebben, kunnen ook een paar implantaten worden geplaatst als ondersteuning voor een volledige prothese. Meestal betreft dit twee implantaten in de onderkaak die met een staaf aan elkaar verbonden zijn. Op deze staaf zit een clip met retentie, die weer vastzit in de onderprothese. Ook in de bovenkaak kunnen dergelijke constructies gemaakt worden, maar vaak is dat door de anatomische vorm van de bovenkaak niet nodig.

Frame

Als u één of meer tanden en/of kiezen mist, kan er gekozen worden voor een frame. Een frame is een metalen skelet, waarop ontbrekende tanden en kiezen gemonteerd kunnen worden. Het frame geeft bovendien houvast aan de resterende tanden en kiezen.

Kleur bepalen

Als u onder behandeling bent voor een kroon of een brug, kunnen wij de kleur daarvan bepalen aan de hand van uw eigen tanden en/of kiezen. Zo bereiken we een mooi en natuurlijk resultaat.


Onze tandtechnici


  • Marc van Latum

    Marc van Latum

  • Menno de Vos

    Menno de Vos

Wilt u een afspraak maken met een van onze tandtechnici?